4 سپتامبر, 2021

اپلیکیشن تامین من

27 جولای, 2020

داروهای ضد انعقاد

27 جولای, 2020

داروهای ضد انعقاد

27 جولای, 2020

Anticoagulants

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, with graphic designers, printers and texts as […]
27 جولای, 2020

جراحی قلب باز و مراقبت های بعد از جراحی

27 جولای, 2020

جراحی قلب باز و مراقبت های بعد از جراحی

27 جولای, 2020

Open heart surgery and postoperative care

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, with graphic designers, printers and texts as […]
27 جولای, 2020

۱۱ نشانه حملات قلبی که هر کس باید بداند